Što znači povlaštena parkirna karta?
Povlaštena parkirna karta je karta po povlaštenoj cijeni. Cijena povlaštene karte je za sada 50,00 kn. Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju stanari koji žive u neposrednoj blizini parkinga i može se koristiti samo za upisano parkiralište. Građani (stanari) koji žive u neposrednoj blizini parkinga, kao dokaz moraju priložiti važeću osobnu iskaznicu (ukoliko je osobna iskaznica istekla, potrebno je dostaviti neki drugi dokument iz kojeg je vidljivo mjesto prebivališta ili boravišta). Pravo na povlaštenu parking kartu imaju i osobe čije se radno mjesto ili tvrtka u njihovom vlasništvu nalaze, također u neposrednoj blizini parkinga. Zaposlenici mogu sami podići povlaštenu parking kartu, do donošenja novog pravilnika, kada će to za njih moći učiniti samo poslodavac.

Gdje sve mogu uplatiti parking kartu?
Karta se može uplatiti na automatu, plaćanjem SMS-om na broj (70) 8321 i kupnjom mjesečne karte na blagajni koja se nalazi u upravnoj zgradi tvrtke Komunalac, na adresi Sajmište 174, Vukovar.

Što se dogodi ukoliko se ne kupi parking karta?
Podrazumijeva se da je korisnik, čim je ušao u prostor namijenjen za parking, obvezao kupiti parkirnu kartu i time sklopio „Ugovor s nama“. Obvezao se da će kupiti parkirnu kartu za vremensko razdoblje koje mu je potrebno (1 sat = 3,00 kn), u protivnom, ukoliko ne kupi takvu kartu, obvezao se da će mu se naplatiti dnevna karta koja vrijedi 24 sata (36,00 kn), od trenutka kada je ušao u parkirni prostor.

Kako mogu uložiti prigovor na parkirnu kartu?
Pravo na prigovor korisnik stječe ukoliko je parking karta na vidljivom mjestu ili plaćna putem SMS-a, te dobio povratnu poruku, a ipak je primio DPK za neplaćeno parkiranje. Korisnik se obvezuje u slučaju prigovora ukazati parking kartu ili povratnu SMS poruku. Sve prigovore obvezujemo se riješiti u dogovoru s korisnikom.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Gordan Maul
Tel: +385 32 638 529
Email:
gordan.maul@komunalac-vu.hr