1. Koliko se dugo mogu zadržati na parkirališnom mjestu, bez plaćanja parkirne karte?
Korisnik se bez plaćanja parkirne karte, na parkirališnom mjestu može zadržati do 15 minuta. Nakon isteka toga vremena, korisnik je dužan platiti parkirnu kartu.

2. Na koje sve načine može kupiti parkirna karta?
Parkirna karta može se kupiti putem najbližeg parkirnog automata ili putem SMS-a.

3. Što u slučaju neuplaćene parkirne karte?
Ukoliko korisnik ne uplati parkirnu kartu, u trenutku ulaska na parkiralište i korištenja parkirnog mjesta, smatra se da je sklopljen Ugovor o parkiranju na osnovu korištenja dnevne parkirne karte (DPK-a).

4. Što u slučaju kvara automata za naplatu parkiranja?
U slučaju kvara automata za naplatu parkiranja korisnik je dužan kupiti parkirnu kartu putem najbližeg ispravnog automata ili putem SMS-a.

5. Prilikom kupnje parkirne karte putem SMS-a upisao sam pogrešnu registracijsku oznaku i stoga dobio DPK-a.
Ukoliko se prilikom kupnje parkirne karte putem SMS-a upiše pogrešna registracijska oznaka, takvu poruku organizator parkiranja nije u mogućnosti povezati s vozilom i vremenom parkiranja, stoga se uplaćena parkirna karta ne može smatrati ispravnom. U tom slučaju korisnik je obvezan platiti DPK-a.

6. Koliko dugo vrijedi DPK-a?
DPK-a vrijedi 24 sata od trenutka izdavanja iste.

7. Parkirnu kartu kupio/la sam putem SMS-a, ali ipak sam dobio/la DPK-a.
Ukoliko u slučaju plaćanja parkirne karte SMS-om, u roku od 2 minute od svoga mobilnog operatera niste dobili povratnu informaciju o uplaćenoj parkirnoj karti tada ona nije niti uplaćena. Ukoliko ste u roku od 2 minute od operatera dobili povratnu informaciju o uplaćenoj parkiranoj karti, ona je uplaćena i DPK-a se ne može izdati.

8. Imam oznaku pristupačnosti, a ipak sam dobio/la DPK-a.
Osobe s invaliditetom koje imaju oznaku pristupačnosti, mogu parkirati na mjesta koja su posebno označena za parkiranje osoba s invaliditetom. Ukoliko korisnik parkira na parkirna mjesta koja nisu posebno označena, plaćanju parkirne karte kao i ostali korisnici parkirališta.

9. Postoji li povlaštena karta za osobe s invaliditetom?
Postoji. Povlaštenu parkirnu kartu za osobe s invaliditetom možete kupiti kod organizatora parkiranja po povlaštenim uvjetima i parkirati na mjesta koja su predviđena za ostale korisnike parkirališta, bez obzira na zonu parkiranja.

10. Prodao/la sam svoje vozilo, a dobio sam DPK-a.
Organizator parkiranja, prilikom izdavanja DPK-a, službene podatke o vozilu i vlasniku vozila povlači iz službene evidencije MUP-a, te se ona izdaje na vozilo i vlasnika koji su tom trenutku navedeni u toj evidenciji, bez obzira na kupoprodajni ugovor (Zakon o prometu na cestama, čl. 250.)

11. Gdje se može uplatiti DPK-a?
DPK-a se može uplatiti kod organizatora parkiranja ili drugim finacijskim ustanovama (banka, FIN-a, pošta...).

12. Kako se može uložiti prigovor na DPK-a?
Prigovor se može uložiti pisanim putem na mail: komunalac-vu@komunalac-vu.hr.

13. Parkirna karta uplaćena je SMS-om, nakon što sam dobio/la DPK-a...može li se cijena DPK-a umanjiti za karte koje su plaćene putem SMS-a?
DPK se izdaje za vrijeme neplaćene parkirne karte, stoga se iznos ne može umanjiti za broj parkirnih karti uplaćenih putem SMS-a.

14. Koji su uvjeti za kupnju povlaštene stanarske parkirne karte?
Povlaštenu stanarsku parkirnu kartu može kupiti isključivo osoba koja je ujedno vlasnik vozila i nekretnine koja se nalazi u ulici u kojoj se vrši naplata parkiranja.

15. Na kućnu adresu mi je stigao mjesečni račun za DPK-a koju sam već uplatio/la.
Ukoliko se u roku od 8 dana DPK-a ne ne plati, na kućnu adresu korisnika stiže mjesečni račun na iznos DPK-a, a koji je on dužan platiti. U slučaju da je mjesečni račun poslan, a korisnik je uplatio DPK-a, isti je moguće zanemariti.

16. Na kućnu adresu mi je poslan mjesečni račun, a nisam dobio/la DPK-a.
Svaka DPK-a se evidentira i uredno dokumentira. Svako oštečenje, uništenje ili gubitak DPK-a ne utječe na valjanost dostavljanja mjesečnog računa i ne odgađa plaćanje DPK-a.

17. Postoje li povlaštene karte za zaposlenike?
Kako nije bilo moguće programirati aplikaciju da prepozna mjesto zaposlenja, jer za to ne postoje službene evidencije iz kojih bi te podatke mogli povući, povlaštene karte za zaposlenike su ukinute. Kupnjom redovne komercijalne karte sada ostvarujete pravo parkiranja na svim parkiralištima u pripadajućoj zoni te jednostavno plaćate putem aplikacije Paydo.

18. Kupio sam kartu u prvoj zoni, da li vrijedi i za drugu zonu?
Kupnjom karte u prvoj zoni ostvarujete pravo parkiranja i u drugoj zoni, međutim kupnjom karte u drugoj zoni, ne možete parkirati u zoni sa većom naknadom.Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Gordan Maul
Tel: +385 32 638 529
Email:
gordan.maul@komunalac-vu.hr