Kako se mogu ugovoriti radovi za krajobrazno uređenje svog privatnog dvorišta?
Za ugovaranja radova za krajobrazno uređenje, potrebno je podnijeti zahtjev. Zahtjev se može popuniti osobnim dolaskom u upravnu zgradu tvrtke Komunalac Sajmište 174, Vukovar i pozivom na broj telefona: 032/637-264 (Mirela Leko) ili 032/638-508. Nakon što se podnese zahtjev održavaju se konzultacije sa strankom i nakon toga slijedi izvođenje radova.

Što mogu učiniti od ostataka pokošene trave?
Ostatke pokošene trave ili lišća, moguće je kompostirati. Kompostiranje je, naime, prastara metoda pretvaranja organskih ostataka tvari u plodni humus. Možemo je primijeniti u vlastitom vrtu, a korištenjem prikladnog spremnika za kompostiranje čak i na balkonu. Kompostirati možemo tijekom cijele godine. U zimskim mjesecima aktivnost mikroorganizama i ostalih “stanovnika” kompostane hrpe smanjuje se zbog hladnoće, pa kompostnu hrpu moramo zaštititi od prevelike vlage i hladnoće. Ljeti je moramo štititi od isušivanja i redovito provjeravati vlažnost.

Kome se treba obratiti radi odstranjivanja i/ili grana sa stabala?
Radi uklanjanja stabla ili orezivanja, ukoliko se radi o stablu koje se nalazi na javnoj površini, potrebno se obratiti Gradu Vukovaru, Odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na broj telefona 032/456-582. Međutim ukoliko se radi o stablu na privatnoj površini potrebno je kontaktirati tvrtku Komunalac na broj telefona: 032/638-508.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Zorica Sabljak
Tel: +385 32 638 508
Email:
zorica.sabljak@komunalac-vu.hr

Koordinator

Mirela Leko
Tel: +385 32 638 508
Email:
mirela.leko@komunala-vu.hr