GROBLJA

Josip Pešić
Tel.: +385 32 410 554
e-mail: josip.pesic@komunalac-vu.hr


MEMORIJALNO GROBLJE

Vesna Šarek
Tel.: +385 32 412 980
e-mail: vesna.sarek@komunalac-vu.hr


SLUŽBA NAPLATE I EVIDENCIJE GROBNE NAKNADE

Tel.: +385 32 410 559
Tel:: +385 32 410 654
e-mail: dubravka.smolcic@komunalac-vu.hr
stjepan.kovac@komunalac-vu.hr


Radno vrijeme
Ponedjeljak – petak: 08:00 – 14:00
Subota: 08:00 – 13:00

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Josip Pešić
Tel: +385 32 410 554
Email:
josip.pesic@komunalac-vu.hr