Tvrtka Komunalac d.o.o. od 05. srpnja 2017. godine preuzela je poslove pružanja usluge odvoza otpada na području Općine Tompojevci, odnosno za naselja Berak, Čakovci, Bokšić, Tompojevci i Mikluševci.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, korisnicima usluge sakupljanja otpada smatraju se svi korisnici odnosno vlasnici nekretnina na području Općine Tompojevci. Usluga sakupljanja otpada za korisnike usluge od strane Davatelja usluge uključuje sljedeće:

  • Prikupljanje miješanog komunalnog otpada jedan puta tjedno iz koje je osigurala Općina Tompojevci
  • Prikupljanje viška otpada (otpada koji ne stane u kantu) putem doplatnih vrećica
  • Prikupljanje papira na kućnom pragu korisnika putem plavih vrećica sa logotipom tvrtke Komunalac d.o.o. (1 vrećica zapremnine 120 litara mjesečno je besplatna)
  • Prikupljanje plastike na kućnom pragu korisnika putem žutih vrećica za plastiku sa logotipom tvrtka Komunalac d.o.o. (1 vrećica zapremnine 120 litara mjesečno je besplatna)
  • Prikupljanje glomaznog otpada u terminu kojeg odredi Davatelj usluge
  • Prikupljanje odvojeno sakupljenih frakcija otpada (papira, plastike, stakla, metala i tekstila) sa 5 lokacija zelenih otoka na području pružanja usluge, koje određuje Općina Tompojevci.

Otpad se mora sakupljati putem spremnika koje je dodijelila Općina Tompojevci. Spremnici za otpad ne smiju se držati na javnim površinama, osim na dan odvoza kada ih je potrebno postaviti ispred kuće, uz rub ceste, na mjesto prikladno za odvoz.

Preuzimanje kanti za otpad može se izvršiti isključivo osobnim dolaskom u zgradu Općine Tompojevci (A.G. Matoša 1, Tompojevci) svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 12:00 sati.

Spremnici ne smiju se puniti preko ruba, a višak otpada koji se odloži uz kantu sakupljati će se isključivo putem doplatnih vrećica tvrtke Komunalac d.o.o.

Vrećice za višak otpada mogu se preuzeti u vozilu Davatelja usluge u dane odvoza otpada ili svakog radnog dana (pon-petak, 07:-14:30 h) u sjedištu tvrtke Komunalac d.o.o., Sajmište 174, Vukovar. Kupnjom doplatne vrećice osigurali ste i zbrinjavanje viška otpada bez dodatne naknade.