Korisnik usluge (fizička osoba) ili njegov nasljednik može odjaviti uslugu odvoza otpada samo ako se prethodno zapisnički utvrdi da se stambeni ili poslovni prostor više neće koristiti zbog smrti, bolesti ili preseljenja korisnika usluge na drugu adresu. Odjava se vrši putem propisanog obrasca kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti, te sa odgovarajućim dokazima dostaviti osobno u Komunalac ili mailom na: komunalac-vu@komunalac-vu.hr . Odjava usluge smatra se izvršenom ukoliko je pisanim putem potvrđena od strane pružatelja usluge.

U slučaju odjave usluge, korisnik je dužan podmiriti sve do tada nastale troškove.

Korisnik usluge (pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik) može odjaviti uslugu isključivo obostranim raskidom ugovora ukoliko prethodno dostavi dokaze o prestanku obavljanja djelatnosti.

Dokumenti