Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Tompojevci

Naselja: Berak, Čakovci, Bokšić, Tompojevci, Mikluševci

Komunalni otpadOdvoz papiraGlomazni otpad
Petkom18. listopada 2017. godine od 07:00 sati