Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13) svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Bogdanovci obveznici su korištenja komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada na području Općine Bogdanovci.

Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je javiti se osobno u tvrtku Komunalac d.o.o ili putem e-maila na komunalac-vu@komunalac-vu.hr u roku od mjesec dana od dana početka stjecanja vlasništva ili korištenja nekretnine na području Općine Bogdanovci radi prijave ili promjene statusa usluge korištenja usluge odvoza otpada (promjena osnovnih podataka o korisniku, promjena adrese, prijava OIB-a i druge promjene koje utječu na status korisnika). Svaku promjenu statusa, korisnik je dužan potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Prijava ili promjena statusa korisnika vrši se putem propisanog obrasca kojeg je potrebno popuniti i ovjeriti, te sa odgovarajućim dokazima dostaviti osobno u Komunalac ili mailom na:
komunalac-vu@komunalac-vu.hr. Prijava ili promjena statusa korisnika usluge smatra se izvršenom ukoliko je pisanim putem potvrđena od strane pružatelja usluge.

Preuzimanje kanti za otpad može se izvršiti isključivo osobnim dolaskom u upravnu zgradu Komunalca (Sajmište 174, Vukovar) svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 14:30 sati.