Otvoreni postupak javne nabave

NABAVA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU TERETNOG VOZILA S DUPLOM KABINOM

Evidencijski broj nabave E-MV-06/13