Nabava usluga za 2016. godinu

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU NOVOG MINI UTOVARIVAČA NA KOTAČIMA S PRIKLJUČCIMA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA Evidencijski broj nabave: E-MV-11/16

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU OPREME ZA TRAKTOR PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA Evidencijski broj nabave: E-MV-13/16

Nabava usluga za 2015. godinu

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU KAMIONA KIPERA S KRANOM PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA Evidencijski broj nabave: E-MV-11/15

Nabava usluga za 2013. godinu

Otvoreni postupak javne nabave NABAVA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU TERETNOG VOZILA S DUPLOM KABINOM Evidencijski broj nabave E-MV-06/13

Otvoreni postupak javne nabave NABAVA FINANCIJSKOG LEASINGA S FINANCIRANJEM PDV-A ZA NABAVU RADNOG STROJA ROVOKOPAČA - UTOVARIVAČA Evidencijski broj nabave E-MV-09/13

Nabava usluga za 2014. godinu

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE FINANCIJSKIH SREDSTAVA – NOVČANOG KREDITA Evidencijski broj nabave: E-MV-05/14 Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti