Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavka 1. a u svezi s člankom 76. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) tvrtka Komunalac d.o.o. obavještava da se ovlašteni predstavnici Naručitelja nalaze u sukobu interesa sa navedenim gospodarskim subjektima:

  1. ZOGO, obrt za poslovne usluge, Privlaka, Josipa Jurja Strossmayera 6, OIB: 30973038978
  2. OPG Verica Jurković, Lipovac, Ive Lole Ribara 1, OIB:
  3. Vrške d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, Vukovar, Hrvatske Nezavisnosti 170, OIB: 22778291379
  4. Lucidus j.d.o.o., Vukovar, Hrvatske Nezavisnosti 170, OIB: 01015796359
  5. Betonica d.o.o., Vukovar, Padobranska 44, OIB: 14026813657
  6. OPG Boris Molnar, Sotin, Matije Gupca 2, OIB: 50316121321
  7. P.T.O. Šijaković, Sotin, Dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 46514991018,
  8. Maestro d.o.o., Vukovar, Padobranska 44, OIB: 09438478911

stoga tvrtka Komunalac d.o.o. ne smije s istima sklapati Ugovor o javnoj nabavi.